BRANŞLARIMIZ

BRANŞLARIMIZEdebiyat, insanın aklını ve kalbini birleştirmede en etkili kültürdür.Ve bu kültürün okulöncesi dönemde çocukta yer bulması önemlidir. Ve edebiyat ilgisi ve sevgisi okul öncesi dönemde ancak “Ana Dil Etkinlikleri” ile kazandırılabilir. Ayni zamanda okuma yazmaya hazırlıkta da bu etkinlikler önemli yer tutmaktadır.

Okul döneminde teknik olarak okuma yazmayı öğrenmek sadece bir başlangıçtır, asil olan satırlardaki mesajları ve onun ötesinde, ‘satir arası’ mesajları algılamaktır.

Yani satırları okuyup anlayabilmek kadar, ‘satir arası okuma’ becerisinin ne denli önemli olduğu daha okul öncesi eğitim döneminde hissettirilmeli ve okul döneminde, hatta yasam boyunca geliştirilmelidir. Kuklaları konuşturma, hikaye kitapları okuma, tekerlemeler, şiir ve şarkılar yolu ile çocuğun bu alandaki becerisi geliştirilir.

Okulumuzda çocukların dil gelişimi okula başladığı ilk 15 gün içinde gözlenir ve test edilir. Daha sonra da grup çalışmalarının yanısıra dila alanındaki gelişimini desteklemek üzere bireysel çalışmalar planlanır ve uygulanır. Bu çalışmalarda anne-babanın nasıl bir tutum geliştirmesi gerektiği konusunda da mutlaka görüş bildirilir.