BRANŞLARIMIZ

BRANŞLARIMIZ

MÜZİK EĞİTİMİOkul öncesi dönemde müzik eğitimi akademik başarıyı etkiliyor. Bu bilgiden hareketle okulumuzda müzik eğitimi ayrı bir branş dersi olarak profesyonel eğitmenler tarafından verilmektedir.
Müziğin insan hayatında çok olumlu sonuçları olduğu araştırmalarla da doğrulanmıştır. Bu büyük katkıyı görenler, müzikle eğitimi geliştirici çalışmaları başlatmışlardır.

Müziğin çocuğun psikolojisine etkileri yanında, onun bilişsel gelişimine ve akademik başarısına etkisini de vurgulamak gerekir.
Müzik eğitimi sosyal becerilerin kazanılmasına yardımcı olur . Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitimi sadece bu alanda değil; bağlantı kurma, analiz, problem çözme (farklı çözüm yolları üretme), okuma-yazma becerisi, dikkati toplama, hafıza, yoğunlaşma (konsantrasyon), matematik ve bireysel yeteneklerin gelişmesine yardımcı olur.
Bir problemle karşılaşıldığında müzik, problem çözmede motive edici bir etken olarak kullanılmaktadır.
Çocuğun duyguları gelişir. Söylenenleri algılama, hatırlama, ezberleme, dinleme, olaylar arasında bağıntı kurma ve dinleme alışkanlığı edinir. Kendini ifade ederken zorlanmaz, korku, çekingenlik, endişe, yanlış yapma korkusunu yener.
Şarkılara eşlik ederken ya da grupla birlikte söylerken rahat davranır, beden dilini kullanmayı öğrenir. Estetiğe ve çevresine, insanlara karşı daha duyarlı olur. İlginç fikirler, projeler üretebilir. Müzik gereçlerini ve oyuncaklarını kullanırken fiziksel ve psiko-motor gelişimine katkı sağlar. Ritim, duygusu gelişir. Renk, sayı, büyük-küçük gibi kavramları rahat öğrenir. Bütün bu özellikler çocukların hayatlarının ileriki safhalarındaki akademik başarılarını etkilemektedir.