BRANŞLARIMIZ

BRANŞLARIMIZ

ORFF ÖĞRETİSİPedogojik Açıdan Orff Öğretisi, Mersin’de İlk Kez ve Sadece Mersin Renkli Okyanus Okullarında. Alman besteci Carl Orff (1895-1982) tarafından geliştirilen bu yöntem Hareketi,dansı,iç dinamizmi,yaratıcılığı,doğaçlamayı ve bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkaran ve tüm duyular tarafından algılanan etkinlikleri içerir

ORFF ÖĞRETİSİNİN PEDOGOJİK FAYDALARI

Çocuğun gelişim aşamalarından yola çıkarak gerçek deneyimleri üzerine temellenen müziği deneyerek öğrenme yaklaşımı söz konusudur.
Çocuk için vazgeçilmez en önemli şeylerden biri olan “oyun” aracılığı ile içlerinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmalarına ortam hazırlanır, doğaçlama yapmasına olanak tanınır, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunularak yaşayarak öğrenme imkanı sağlanır.
Beynin sağ (duygusal bölüm) ve sol (bilişsel bölüm) tarafı birlikte kullanıldığı için öğrenme kalıcıdır.
Kültürel ve sosyal öğrenmede de oldukça etkilidir.
Önemli olan nokta çocukların kendilerini ifade edebilmeleri ve çalışmalar boyunca birbirleriyle sosyal paylaşımlar içerisinde bulunabilmeleridir.
İşlenen derslerdeki zenginliğin temeli herkesin kendi müzik ve hareket seviyesine uygun rolleri sunmasıdır. Bu sayede bireyin sosyal psikolojik gelişimine de katkı sağlanır.
Çalışmalarda bağımsız karar verme becerisi, sorumluluk bilinci, dayanışma, sosyal duyarlılık, toleransın ve değerlilik duygusunun artması gibi sosyal psikolojik davranış ve becerilerde gelişim sağlanması beklenir.
Yaşamda her zaman elde edilecek sonuçlara odaklanarak yaşayan bireyler ilerleyen yıllarda tükenmişlik sorunu ile karşılaşmaktadırlar. Bu öğretide ise sonuç değil süreç önemlidir.
Orff yaklaşımı ile islenen derslerdeki zenginliğin temeli herkesin kendi müzik ve hareket seviyesine uygun rolleri sunmasıdır. Bu sayede bireyin sosyal psikolojik gelişimine de katkı sağlanır.
Çalışmalarda, bağımsız karar verme becerisi,
Sorumluluk bilinci,
Dayanışma,
Sosyal duyarlılık,
toleransın ve değerlilik duygusunun artması gibi sosyal psikolojik davranış ve becerilerde gelişim sağlanması beklenir. Orff-Schulwerk’te öğrenciler hareket çalışmalarına ve danslarına basit ritmik enstrümanlar ile kendileri eslik ederler. Orff yaklaşımının baslıca amacı yaratıcılığı geliştirmek olduğu için doğaçlamaya çok önem verir. Çünkü doğaçlama ve yaratma çocuğun doğal davranışlarındandır.
Yaratıcılığın gelişmesi ön planda tutulduğu için de müzik okuma ve yazma geri planda kalır.Notalar Orff yaklaşımında ancak bir araç olabilir.
Orff, okuma ve yazma öğrenmeden önce konuşmayı ve iletişim kurmayı öğrenmeleri gibi, müzikte de ilk önce çocukların bir parçası olan iki özelliği kullanarak yaratıcılığı geliştirmeyi hedefler. Fakat müzik notasına gerek duyulduğunda ya da istendiğinde, kişilerin gelişim aşamalarına uygun bir yolla öğretilir.

ORFF YÖNTEMİ NEDİR?
Ritm; müzik, dans ve konuşmada doğası gereği var olan temel öğedir. Bu temel öğe üzerine kurulu bir ” dil ” olan Orff yöntemi;
Ritm için vücut sesi ve jestler vurgulanarak,
Enstrümanların en doğalı ve ilki olan “ses” kullanılarak,
Her ölçü, şekil ve ses çeşitliliğine göre bütün davul türlerine büyük önem verilerek, d) Doğaçlamalara şekil veren öge olarak “ostinato” (tekrarlanan ritmik, sözlü veya söylenen biçim) kullanılarak doğmuştur.